ડેડીકેટેડ ટુ ઓલ બેડોળમોમ્સ ઓન ધ અર્થ…

આ પહેલા પણ બાળકો પછી બેડોળ બનતી સ્ત્રીઓ પર લખાયું જ છે,જ્યાં મેં બોલવાનું ટાળ્યું હતું. પણ આજે મને કશુંક કહેવાનું મન થાય છે કારણકે કાલે મધર્સ ડે છે..!
આ એક હકીકત છે કે બાળકોના જન્મ પછી સ્ત્રીનું સૌંદર્ય બરફના ટુકડાની જેમ ઓગળવા માંડે છે.આઈબ્રોની સુંદરતા માટે પાર્લર કરતાં બેબીડાયપરનું મહત્વ વધી જાય છે. ગુલાબની પાંખડી સમા બે હોઠોની સુંદરતા માટે લિપ્સટીક કરતાં હજારગણું પ્રભાવશાળી બેબીસ્માઈલ દિલ પીગળાવી જાય છે.

પ્રેગનન્સીના નવ મહિનામાં એક સ્ત્રીની આખી દુનિયા અપસાઈડ ડાઉન થઈ જાય છે. નવ મહિનામાં સ્ત્રી દેખાવ ગુમાવે છે પણ સામે એની ઝેરોક્સ દુનિયા સમક્ષ મુકી જ દે છે.નવ મહિના પુરા થયા પછી શરુ થાય છે એક મોટી પરીક્ષા..બાળકને મોટું કરવાનું..!!

બાળકનો જન્મ થતાં જ માં પોતાને એના પરિવારની રાણી સમજવા લાગે છે અને બાળક માટે ખુબ પઝેસિવ બની જાય છે…. એ ઈનફન્ટબેબીને કોઈકની આગળ મુકીને ટોયલેટ પણ ના જઈ શક્તી એક માં મોર્નિંગવોક,જીમ કે યોગા કરવા નીકળી પડે એ કલ્પના જ અતિશયોક્તિ ભરી છે…અને હા..આ પણ સ્ત્રીઓ કરતી હશે જેને એના શારીરીક દેખાવની કિંમત મળતી હોય. જેમ જેમ બાળક મોટું થાય એમ જવાબદારીઓ વધતી જાય છે, દરેક માં ના જીવનમાં દસથી બાર વર્ષ એવાં આવે છે જ્યાં તેઓ મિરરમાં પોતાને જોવાનું પણ ભુલી જાય છે….અને આ સમયગાળામાં એને વારસામાં મળેલા જીન્સ મુજબ એનું શરીર કદ ધારણ કરી જ લે છે.

જોકે…આ બધાં પરિબળોની આડશમાં સ્ત્રીઓ છટ્કબારી શોધી બેદરકાર બને છે એ પણ એક હકીકત છે જ્..

-rita

#happy_mothersday

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s