About

thakkarrita1812

Bio:

View complete profile

 

4 thoughts on “About

  1. બ્લોગમાં એવી સગવડ કરો કે જેથી તમારી સારી વાતો રીબ્લોગ કરીને અન્ય બ્લોગના વાચકો સૂધી પહોંચાડી શકાય. ટુંકી વાર્તાઓ પરની આપની હઠોટી પ્રસંસાપાત્ર છે.
    આખો લેખ કોપી-પેસ્ટ કરીને મૂકાય તો તમને જે ક્રેડિટ મળવી જોઈએ તે ન મળે ટલે એ લાલચ અંકુશમાં રાખું છું.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s